Veelgestelde vragen

Krijg reeds extra inzicht via de FAQ’s

We initiëren een cashflow-neutrale transformatie die binnen 10-12 maanden snel kan leiden tot een factor 4 tot 8 meer efficiëntie. Het resultaat is een data-centrisch lean & mean bedrijfsmodel dat functioneel en financieel flexibel is. We ontzorgen onze klanten functioneel, financieel en juridisch, waarbij de mens centraal staat.

Dit levert tevens een super efficiënt bedrijfsmodel op waarbij elk aangesloten bedrijfsmodel uitblinkt in effectiviteit. Het resultaat van deze aanpak zijn aantoonbare besparingen en -belangrijke nog- financiële waardecreatie.

Wij werken op basis van een Co Venture-model waarin u samen met ons de casus opbouwt op basis van een vooraf afgesproken resultaat. Maar u blijft achter het stuur zitten. FutureXL analyseert uw bestaande en nieuwe bedrijfsmodel. Tijdens de analyse ontwikkelen we een werkend prototype als voorbeeld van het nieuwe besturingsmodel.

Om dit te bereiken, brengen we werkprocessen in kaart en stellen we een business case op waarin de besparing wordt vastgelegd. Bovendien wordt dit geconcretiseerd in een uitvoerings- en projectplan. Zodra het plan door u is goedgekeurd, start het operatie c.q. het opleveringsproces.

Vanuit ons ecosysteem worden alle benodigde disciplines samengebracht. Onze mensen werken met klanten, niet voor klanten. Onze specialisten werken resultaatgericht waarbij kwaliteit, doelstellingen en deliverables leidend zijn. Indien nodig, schakelen zij experts bij en denken en handelen ‘Out of the Box’.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de eigen mensen van de organisaties waarvoor wij werken transformaties begrijpen, uitvoeren en kunnen voortzetten. Wij leiden daarom graag uw mensen op maar kunnen -indien gewenst- ook nieuwe medewerkers voor u vinden. Wij bieden een scala aan opleidingen en masterclasses.

In 2017 gaf het IDC via een onderzoek aan dat elk bedrijf te maken zou krijgen met digitale disruptie. (“Word een data-thriver: doorgevoerde datagedreven digitale transformatie”, nov 2017) en dat het effect op veel bedrijven groot zou zijn. Natuurlijk zien we al lange tijd dat bedrijven als Apple, Google en Microsoft hun markten met een gelijke aanpak domineren.

Waar bestaat die aanpak dan uit? Waarom is het Amazon dat de concurrentie in veel sectoren volledig wegvaagt? Waarom is het Tesla die de markt in de auto-industrie domineert? Al deze reuzen hebben één ding gemeen. Ze werken data-centrisch. Maar het zijn niet alleen de grote bedrijven die opvallen. Startups als Adyen, Mollie en Waze zijn data-centrisch georiënteerd en dat is een van de belangrijkste redenen waarom ze veel waarde creëren.

Wanneer een organisatie écht op data draait (en dus niet op applicaties), kan exponentiële waarde worden gecreëerd. Het grootste verschil dat we maken, is dat, afgezien van het feit dat het zichzelf financiert, wij dus transformaties helemaal op dat data-centrisme richten.. Dit geeft kan ook uw organisatie de mogelijkheid geven om exponentiële waarde te creëren. Bij een digitale transformatie gaat het om het vertalen van data naar waarde.

Digitalisering op basis van data als bron voor waardecreatie biedt een uitweg om uw organisatie Future Fit te maken. Uw ambitie kan worden gerealiseerd door een cashflow neutrale een aanpak die, via een ultra korte tijd-to-market, resulteert in een snelle positieve cashflow .

Kortom, een metamorfose gerealiseerd door data in te zetten als bron voor waardecreatie. Een goed voorbeeld van een succesvolle transitie van datacentrisch denken en werken is John Deere, een 180 jaar oude tractorfabrikant die zich snel heeft ontwikkeld als hét digitale platform voor haar sector c.q. gebruikers.

Een organisatie die zich niet aanpast en niet meegaat met de veranderende omgeving, zal uiteindelijk falen. Wij kiezen voor een projectmatige aanpak van een ‘future fit’ organisatie, omdat projectmatig werken resultaatgericht veranderen is.

De onderdelen en fasering van onze aanpak:

  • Inspiratiesessie
  • Digitale Due Diligence
  • Future Fit Analyse
  • Levering
  • Exploitatie
  • Beheer
  • Onderhoud


Daarnaast regisseert FutureXL de transformatie vanuit een ecosysteem waarin alle benodigde disciplines zijn samengebracht. Niet alleen transformatiemanagers, maar ook andere professionals spelen een belangrijke rol in deze digitale transformatie. Vanwege ons stevig trackrecord in de digitaliseringswereld zijn wij in staat heldere en haalbare visies te genereren (gebaseerd op data-centrisme) waarmee innovaties op het gebied van nieuwe operating modellen, winstgevend binnen uw bereik komen.

Onze projectmatige aanpak resulteert in de regel na tien tot twaalf maanden in een winstgevend bedrijfsmodel. Maar wij veranderen ook het gedrag van uw medewerkers en zorgen voor hun acceptatie en motivatie. In feite vindt het leerproces voor hen plaats in de praktijk. Voor meer senior staff, bieden wij ook een breed scala aan executive opleidingen aan. Om uw mensen en professionals in staat te stellen u blijvend van toegevoegde waarde te voorzien, worden de professionals aldus door ons opgeleid in digitaal leiderschap.

De Masterclass biedt een hoogwaardige programma met experts uit wetenschap en praktijk. Tijdens vier intensieve dagen worden deelnemers alle kenmerken van de nieuwe data ontwikkelingen en technologieën en bijbehorende kansen gepresenteerd inclusief wat dit betekent voor organisaties en de impact daarvan voor de eigen digitale strategie. Maar bovenal worden de deelnemers meegenomen in de kracht van een data-centrisch operationeel model. En dat dit ‘nieuwe goud’ de basis is voor echt ondernemerschap op basis van daaruit resulterende nieuwe businessmodellen.

‘Digitale transformatie’ betekent uw bedrijfsmodel adaptief, flexibel en eenvoudig maken. Praktisch gezegd: lagere operationele kosten voor bedrijven en time-to-market van nieuwe omzetmogelijkheden verkorten. Negen van de tien digitale transformaties worden helaas gereduceerd tot ‘IT-projecten’. ‘Helaas’ want digitale transformatie is iets volstrekt anders dan een IT project. Met digitale transformatie realiseer je kostenverlaging en groei, met een IT project in de regel vooral slechts kostenstijgingen. Digitale transformatie is dus geen IT-vraagstuk maar een business vraagstuk en dient op de bestuurstafel te liggen van de CEO en CFO.

Gangbare IT project routes zijn:
– Onvoldoende schaalbaar en dus niet leidend tot positieve, disruptieve groei en waardecreatie;
– Applicatiegericht en niet data-centrisch;
– Vaak complex door verouderde IT-omgevingen, waaronder veel ‘legacy’ applicaties: ‘Lipstick on a pig’

Vrijwel alle IT-infrastructuur heeft een maximaal bereik, is arbeidsintensief, heeft hoge beheerkosten en kent beveiligingsproblemen. Naast dat het niet datacentrisch is en dus niet schaalbaar, is het vaak in strijd met steeds stringentere wet- en regelgeving.

Het management ziet het digitale transformatieproces vaak als een opdracht voor de IT-afdeling/CTO. Verandermanagement en datacentrisch denken is echter de taak van een CEO/CFO. Data is de kern, IT is slechts een hulpmiddel.

Lees hier ons uitgebreid artikel over de digitale transformatie 4.0.

We onderscheiden, zes onderdelen die deels parallelle deels sequentieel worden aangepakt:

– Digitale strategie
– Bedrijfsmodel
– Financiële herstructurering
– Bestuur, risico & compliance
– Gedragsverandering
– IT-transitie

Lees hier ons uitgebreid artikel over de bouwstenen voor digitalisering.

FutureXL neemt het voortouw in uw digitale transformatieprojecten. Vanuit een ecosysteem worden alle benodigde disciplines samengebracht. Door operationele processen en technologie optimaal op elkaar af te stemmen, ontstaat een super efficiënt operationeel model. Hierdoor blinkt het businessmodel uit in effectiviteit.

Het resultaat van deze aanpak zijn aantoonbare besparingen, maar vooral financiële waardecreatie.

Lees hier ons uitgebreid artikel over toekomstige fit.