BLOG

Digitale transformatie werkt niet zonder een holistische benadering

Hoewel COVID-19 bij veel bedrijven de omzet enorm onder druk zet, heeft dit virus ook positieve kanten. Bedrijven worden gedwongen hun huidige verdienmodel en organisatiestructuur kritisch te evalueren. De conclusie: een digitale transformatie is onvermijdelijk, maar alleen mogelijk als deze disruptief en vooral holistisch is.

Digitale transformatie 1.0 werkt niet zoals verwacht

Nu veel bedrijven onder grote economische druk staan, komen ze tot de conclusie dat er iets moet veranderen. Maar wat? Verdere digitalisering van de organisatie is vaak niet het eerste dat in je opkomt omdat mensen het beeld hebben dat het gewoon een IT-project is. Dit kost geld en levert niets op… toch?

Veel bedrijven hebben al geïnvesteerd in het verbeteren van hun IT-infrastructuur als een stap in hun digitale transformatie. Maar IT is een commodity geworden, waardoor kapitaalintensieve investeringen vaak tot negatieve rendementen hebben geleid. Sommige bedrijven hebben al hun bestaande data en applicaties naar de cloud overgebracht en zijn van mening dat ze volledig Future Fit zijn. Maar een digitale transformatie gaat veel verder dan het vervangen van de IT-infrastructuur. Werken vanuit de cloud heeft geleid tot zeer beperkte kostenbesparingen omdat IT-kosten slechts een marginaal deel uitmaken van de totale operationele kosten van een organisatie.

Digitale Transformatie 4.0 levert wel geld op!

Het doel van een Digitale Transformatie is dat het daadwerkelijk geld oplevert. Maar hoe doe je dit in tegenstelling tot de 1.0 versie. Want investeren in een nieuwe IT-infrastructuur kost geld, toch?

Het geheim van een goed geïmplementeerde Digitale Transformatie is de holistische benadering. Het is een metamorfose van het hele bedrijf. Vooral het bedrijfsmodel met een datacentrische IT-architectuur is het geheim van de smid.

De essentie van Digital Transformation 4.0 is niet het gebruik van een diversiteit aan IT-tools, maar om het Operating Model zo adaptief mogelijk te maken en zo exponentiële waarde te genereren.

Als COVID-19 ons iets heeft geleerd, is het dat bedrijven meer dan ooit te maken hebben met onvoorziene veranderingen en een toekomst vol onzekerheden. Maar effectief inspelen op veranderingen kan leiden tot betere prestaties, meer tevredenheid voor alle belanghebbenden (inclusief medewerkers) en innovatieve groei.

Een holistische benadering is de sleutel tot betere prestaties

Inspelen op onvoorziene veranderingen en (toekomstige) onzekerheden vraagt een flexibele en dynamische houding van de gehele organisatie. Dit kan alleen als de organisatie datacentrisch is.

Overstappen naar een datacentrisch platform is een goede eerste stap, maar werkt alleen als onnodige data en applicaties worden verminderd. De volgende stap is datagedreven werken. Wanneer iedereen in de organisatie beslissingen neemt met de data die voor hen toegankelijk is, kunnen processen sneller en efficiënter worden afgerond.

Het is belangrijk om een schaalbaar, adaptief Operating Model te creëren waaraan vervolgens elk Business Model kan worden gekoppeld. Technologieën als Artificial Intelligence of Blockchain zijn essentieel om nieuwe productmarktcombinaties te ontwikkelen en Time-to-Market te versnellen. Zodra er cashflow gegenereerd wordt, door te werken vanuit dit datacentrische platform (met behulp van bijvoorbeeld Artificial Intelligence), kan deze als Immateriële Activa (DIA) op de balans worden geactiveerd. Boekhoudkundig gezien leidt een dergelijke activering, mits er voldoende cashflow over de data is, tot een exponentiële stijging van de waarde van de balans.

Mensen zijn de sleutel tot elk succes

Het succes van een organisatie staat of valt met de kwaliteit en betrokkenheid van haar mensen. Daarom staan ze centraal in Digitale Transformatie 4.0. Dit moet echter niet verward worden met een reorganisatie. Men moet getraind zijn in datagedreven werken, wat de productiviteit aanzienlijk zal verhogen.

Bestuur, risico en naleving

De laatste stap in deze holistische metamorfose is de Governance, Risk & Compliance-aanpak. Want wat als het datacentrische platform de organisatie direct toegang geeft om te voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen? Dan worden de risico’s op cyberinbreuken en andere incidenten tot een minimum beperkt.

Geen geld voor Digitale Transformatie 4.0? Denk opnieuw!

Dit is natuurlijk een zwaar verhaal, maar waar haal je als bedrijf het geld vandaan om Digitale Transformatie 4.0 in de organisatie te implementeren? Transformatie kost zeker geld in een tijd waar er geen geld en tijd meer is.

De Digitale Transformatie is gebaseerd op een zelffinancierende methodiek waarbij de uitfasering van de business, IT-legacy en de transitie naar een datacentrisch platform leidt tot lagere operationele kosten en waardecreatie.

FutureXL hanteert een pragmatische aanpak in een kort tijdsbestek, gebaseerd op zelffinanciering, waardoor het Operating Model schaalbaar en adaptief is.

Laten we beginnen

Begin met het creëren van meer waarde door data in uw organisatie te gebruiken met onze begeleiding

Similar Posts