BLOG

Digitale transformatie, maar dan echt

In 2022 zie je veel organisaties gebruik maken van geavanceerde digitale technieken. Sommigen zien zelfs een kans om een groot deel van hun processen volledig te digitaliseren. Maar is dit ook digitale transformatie? Niet noodzakelijk.

Hoe gegevens moeten veranderen

Stel, u wilt iets verzekeren. Volgens Martin van Capelleveen, Enterprise Architect Digital Transformation, krijg je hoogstwaarschijnlijk te maken met een jungle van bedrijfsprocessen. “Je neemt allereerst contact op met een verzekeraar. Deze beoordeelt de waarde van het te verzekeren object en berekent op basis van een risicomodel de premie die u moet betalen. Heeft u dan schade? Dan meldt u dit bij dezelfde verzekeraar. Hij zal de schade laten beoordelen en al dan niet een bedrag uitbetalen. Dan moet u de schade ook laten herstellen. De kans is groot dat we al een paar weken verder zijn. Als ondernemer krijg je bijvoorbeeld te maken met een stagnerende bedrijfsvoering.”

Dat kan anders, zegt Van Capelleveen. “Stel dat je vandaag begint als verzekeringsmaatschappij. Dan ga je waarschijnlijk niet nadenken over je organisatiestructuur: welke mensen moet ik aannemen en welke processen moet ik inrichten? Nee, jouw motto is: ik doe alles digitaal. Je wilt de wereld niet vastleggen in processen, je ziet alleen objecten en gebeurtenissen. Alles begint met een digitale print. Moet je mijn huis verzekeren? Dan legt u attributen van die woning vast die relevant zijn voor een verzekeraar. Bijvoorbeeld: is de buurt onder of boven NAP? Of staat de woning in een inbraakgevoelige regio? Je moet dan kunnen monitoren op gebeurtenissen die tot schade leiden en op basis daarvan actie ondernemen.”

Platform

Hoe werkt dat in de praktijk? “Terug naar dat voorbeeld van mij en mijn huis”, zegt Van Capelleveen. “Ik ben een object, mijn huis ook en dat geldt ook voor mijn dakkapel. En het feit is dat mijn dakkapel is ingestort. Wat zal ik dan doen? Die schade leg ik vast, bijvoorbeeld door middel van een foto. En ik zal die foto op je platform plaatsen. Partijen die nu in actie komen, zitten op hetzelfde platform. Dit kan bijvoorbeeld een taxateur zijn. Hij stapt in zijn auto, doet de taxatie en noteert de resultaten, ook op dat platform. En je raadt het al: die data komt weer onder de ogen van een aannemer en ook die komt in actie. Op deze manier was niet alleen mijn claim voor schadevergoeding snel beoordeeld, maar was ook mijn probleem snel opgelost. En dat veel goedkoper dan met het huidige model, dat is gebaseerd op processen.”

Maar dat is niet alles, zegt hij. “Stel dat een van je klanten ondernemer is in de glastuinbouw. Het genereert veel data op je platform. Je krijgt gaandeweg beter inzicht in welke gebeurtenissen in dat kader tot welke schade leiden en wat het effect is op de bedrijfsvoering van dat bedrijf. Door koppelingen te maken met externe bronnen krijgt u inzicht in stroomstoringen, stormen en hagel en mogelijke overstromingsrisico’s. Als je ziet dat er een stroomstoring is, stuur je een derde partij met een noodstroomaggregaat om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. En terwijl je daar bent, kun je net zo goed zorgen voor het onderhoud van de speciale lichtvoorzieningen in de kas. Het kan immers zomaar mislukken, met alle gevolgen van dien. U kunt ook sensorgegevens gebruiken, waarmee u kunt voorspellen wanneer kritieke installaties waarschijnlijk zullen mislukken. Geleidelijk stapt u samen met uw klanten door van een verzekeraar naar een dienstverlener die zorgt voor het behoud van uw bedrijf. Je voegt dus veel waarde toe.”

Struikel blokken

Wat zijn de veelvoorkomende struikelblokken die we vaak tegenkomen bij digitale transformatie? Gegevens waren verborgen in verschillende bronnen. Vaak ook technisch verschillende systemen met verschillende datastructuren. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat gegevens in veel verschillende databases worden opgeslagen, waardoor de organisatie een onevenredig en onnauwkeurig begrip van hun gegevens krijgt. Dataclassificatie kan hierbij helpen om de data logisch te ordenen en weer bij elkaar te brengen.

Met mensen die handmatig gegevens invoeren, is er altijd een grote kans op slechte gegevens. Een mensafhankelijk proces voor gegevensverzameling zal altijd de belangrijkste oorzaak zijn van problemen met de gegevenskwaliteit. Een typfout, een contextueel begrip van een naam of locatie, een gemist nummer, enz. zijn allemaal kleine gevallen die de kwaliteit van de gegevens in de loop van de tijd beïnvloeden. Helaas komen we vaak veel oude data-omgevingen tegen die nooit zijn schoongemaakt voor de aanwezige fouten. Mensen weten vaak niet eens wat de datakwaliteit is van de data die ze bezitten.

Een kunstwerk: Achmea

Is deze methode voorbehouden aan jonge start-ups? “Absoluut niet”, zegt Van Capelleveen. “Kijk naar Achmea, een bedrijf dat dateert uit 1811. Ze maken dit stap voor stap waar. Ze beseffen ook dat je succesvoller bent in een ecosysteem van partijen. Hiermee heb je toegang tot een gedeeld digitaal platform. Een platform waar data uit verschillende bronnen samen je de inzichten biedt waarop je je businessmodellen kunt uitbreiden. Een goed voorbeeld hiervan is BlueLabel.”

Laten we beginnen

Begin met het creëren van meer waarde door data in uw organisatie te gebruiken met onze begeleiding

Similar Posts