Beloften

Aanjagers van spectaculaire resultaten

Verbluffende resultaten met onze datagerichte aanpak

Verschillen tussen de gebruikelijke applicatiegebaseerde oplossingen en onze datacentrische aanpak

Gebruikelijke, applicatie gerichte benadering

Gegevens verborgen en ontoegankelijk:

 • In niet-verbonden silo’s van gebruikers
 • In gedecentraliseerde organisaties
 • Hoge mate van inconsistentie
  • Gedecentraliseerde invoer
  • Invoer op meerdere locaties
  • Gegevenswijzigingen onvolledig geïntegreerd
 • Veel overlapping en veel ongebruikte data

Analyse in ‘Power Business Intelligence’ op basis van:

 • “Bevroren verleden”

Grote, taaie transformatieprojecten:

 • Sequentiële introductie van nieuwe applicaties per locatie
 • Aanpassing van het bedrijfsmodel aan de applicatie in elk land
 • “Vastgevroren in het verleden”
 • Grote Capex en Opex
 • Jarenlange doorloop- en implementatietijden

Future XL, datacentrische benadering

Alle gegevens op één centrale plaats in de cloud :

 • Alle data opgehaald uit één centrale bron: Intelligence in dit depot, niet in applicaties

Analyse op basis van ‘realtime’

‘Reset’ op basis van bewezen technologie:

 • Verplaatsen van alle data en data-invoer naar een centrale plek in de cloud (incl. aanscherpen datadefinities en PMCs)
 • Centrale parametrering van bedrijfsmodellen
  • Gebaseerd op standaard, direct beschikbare tools
  • Alleen verschillend vanwege lokale wet/regelgeving
 • Hoofdkantoor en lokale organisaties:
  • Altijd toegang tot gelijke, realtime gegevens
 • Geen capex
 • Doorlooptijd van slechts enkele maanden tot 1 jaar

Extra: groot extra winstpotentieel door betere/efficiëntere/intelligente datatoegang: identificeren en benutten van extra mogelijkheden

Laten we beginnen

Begin met het creëren van meer waarde door data in uw organisatie te gebruiken met onze begeleiding