CASESTUDY

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank gaat haar kantoren aanpassen aan de eisen en behoeften van nu en in de toekomst Daarom revitaliseert zij haar huisvesting in Amsterdam.

Adaptieve huisvesting

De huisvesting van de bank in Amsterdam moet voldoen aan ‘next generation standards of a intelligent building’. Een gebouw dat adaptief en op de langere termijn cognitief is. Een gebouw dat bijdraagt aan een hoogwaardige werkomgeving die haar gebruikers ondersteunt in hun werkprocessen.

Digitale architectuur

Tijdens het ontwerpproces heeft De Nederlandsche Bank recentelijk richting gegeven aan de eisen en wensen in combinatie met de eerste digitale architectuurschetsen. Er was een duidelijke behoefte vanuit het team operationele, technische, financiële en organisatorische input te krijgen.

Interne Masterclass

Als intake is er een Masterclass Smart Building door FutureXL georganiseerd. Deze Masterclass ging in op de elementen die De Nederlandsche Bank nodig zou hebben. De intake maakte helder duidelijk hoeveel belangrijke vragen nog beantwoord moesten worden, bijv. welke aanvullende besluiten nog genomen moesten worden, alvorens over te kunnen gaan tot enige fase van implementatie. De echte antwoorden zitten in het stellen van de juiste vragen -vooral bij de start- om een beter plan te krijgen.

Hoe beginnen?

Begin met het ontdekken van waarde door onder onze begeleiding waardevolle maar nog onbenutte data van uw organisatie te identificeren en te gebruiken.